Jméno:
Heslo:

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ - aktuální informace k 4. 4. 2020

04.04. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost k předškolnímu vzdělávání a další dokumentace (Evidenční list, Přidělení registračního čísla, Kritéria pro přijímání dětí, Informace o dítěti, nově též kopie rodného listu dítěte) bude přijímána od 2. května do 16. května. 

Dokumentaci je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy 
2. e-mailem na ms@tisice.cz s uznávaných elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
3. poštou na adresu Mateřská škola Včelička, U Školky 271, 277 15 Tišice
4. vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do areálu MŠ

Doložení řádného očkování:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: Prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz výše Další dokumentace ke stažení), a také doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání vzor viz výše Další dokumenty ke stažení. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Termín pro vyzvedávání dokumentace k zápisu je stanoven na 31. března a nově též na 14. dubna. Protože bych ráda co nejvíce omezila osobní kontakt, žádám Vás, abyste si tiskopisy stáhli na našich webových stránkách. V případě, že nemáte možnost si formuláře vytisknout, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: ms@tisice.cz nebo na telefonním čísle: 776 102 613 a já Vám formuláře 31. března nebo 14. dubna mezi 16 – 17 hodinou předám.

Aktuální informace k zápisu sledujte na webových stránkách mateřské školy.

Tereza Netíková, ředitelka mateřské školy

 

Zápis do MŠ -
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v >>


Platba
BřezenŠkolné ve výši 227 KčStravné ve výši 460 Kč (pořád se >>


Rozhodnutí o
Vážení rodiče,z důvodu preventivního opatření proti nákaze >>


Potvrzení o
Vážení rodiče,připomínám, že máte možnost uplatnit slevu na >>


NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Aktuality

Fotografie

obrázek
Aktuální fotografie naleznete zde
Domů

 

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign