logotyp

Zápis do MŠ 2023/2024

2023/2024 | Elektronický předzápis (elektronickypredzapis.cz)

Vážení rodiče, pokud žádáte o zápis dítěte do mateřské školy, jsou tyto informace určené právě pro Vás.

Termín konání řádného zápisu v MŠ je ve čtvrtek 4. 5. od 13.00 do 16.00 hodin.

Od 1. 4. do 30. 4. 2023 proběhne elektronický předzápis dětí do Mateřské školy Včelička, U Školky 271, 277 15 Tišice.

Odkaz na elektronický předzápis a další informace budou dostupné od 1. 4. 2023 na webových stránkách MŠ. Zde vyplníte Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, tu odešlete a zároveň vytisknete. Donesete ji potom v den zápisu do MŠ. Po odeslání žádosti si stanovíte přesný čas, ve který se k zápisu dostavíte.

Rodiče, kteří nemají možnost vyplnit žádost online, budou mít možnost vyzvednout si ji v papírové podobě (taktéž formuláře Evidenčních listů) v ředitelně MŠ po přechozí telefonické dohodě - tel. 776102613.

Evidenční list v pdf formátu je ke stažení ZDE. Ve wordu ke stažení ZDEVytiskněte oboustranně na jeden list papíru, vyplňte a nechte potvrdit od lékaře. Bude též k vyplnění a ke stažení v elektronickém předzápisu.

Vyplněný evidenční list odevzdáte osobně v den zápisu, který je stanoven na čtvrtek 4. května 2023 od 13.00 do 16.00 hodin v Mateřské škole Včelička, U Školky 271, 277 15 Tišice ve třídě Motýlci (samostatná budova MŠ). Rodiče předloží OP, případně doklad k ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti a rodný list dítěte. Rodiče budou podrobněji informováni po obdržení přihlášky dítěte (v elektronické nebo papírové podobě). Dále s paní učitelkou vyplní formulář s informacemi o dítěti.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy, obce Tišice a na úřední desce obce Tišice nejpozději 25. 5. 2023.

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.

 

Postup při zápisu:

1) 1. 4. - 30. 4. 2023 vyplnit elektronickou žádost o přijetí - aktivní odkaz bude na stránkách školy od 1. 4. 2023. Vyplněnou a podepsanou žádost si vytiskněte a doneste v den zápisu do MŠ.

2) Vytisknout a vyplnit evidenční list (ke stažení na webových stránkách školy i předzápisu). Vyjádření od lékaře, které je součástí evidenčního listu nechat potvrdit dětskou lékařkou.

3) Vyčkat na odpovědní e-mail 

4) Osobně se dostavit 4. 5. 2023 od 13.00 do 16.00 hodin, s sebou:

- občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte

- případně doklad k ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti

- vyplněný evidenční list, potvrzený od lékaře

- v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) Pokud nebudete mít při zápisu odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do 15. 5. 2023. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Včelička pro školní rok 2023/2024
 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. Tzn. dítě, které dosáhne

    5. roku do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky. 

2. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Tišice, které před začátkem školního roku

    (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších

    po nejmladší. 

3. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Tišice, které před začátkem školního roku

    (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších

    po nejmladší. 

4. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Tišice, které dosáhne nejméně 3. roku věku do

    konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2023), podle data narození od nejstarších po

    nejmladší. 

5. Ostatní děti z nespádové oblasti obce Tišice v pořadí od nejstaršího po nejmladší do

    naplnění volné kapacity školy.

Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše), sestupně do naplnění kapacity školy.

 

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2023/2024 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.

V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2023.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

- pravidelná denní docházka

- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2023 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2023 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato

- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání - VZOR

- ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání

- termín ověření viz podrobné informace ZDE


Tereza Netíková, ředitelka

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Aktuality

Fotografie

obrázek
Aktuální fotografie naleznete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2022ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign