logotyp

AKTUALITY

MILÉ DĚTI, MILÍ RODIČE A PŘÁTELÉ ŠKOLY,

VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023.

AŤ JE PRO VÁS TENTO ŠKOLNÍ ROK POHODOVÝ, ÚSPĚŠNÝ A INSPIRATIVNÍ.

Potvrzení o platbách školkovného

Vážení rodiče,

od 23. 1. 2023 je možné vyzvedávat si potvrzení o platbách školného za rok 2022 pro daňové účely. Potvrzení Vám bude vydáno ve třídách.

Daň z příjmu můžete snížit o náklady, které jste zaplatili za školné. Slevu může žádat pouze jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Potvrzení bude vydáno pouze v případě, že jsou uhrazeny všechny platby školného za rok 2022.

Pokud již vaše dítě mateřskou školu nenavštěvuje nebo máte jiné požadavky na potvrzení, kontaktujte mě na telefonním čísle 776 102 613 nebo e-mailu ms@tisice.cz

ŠKOLKOVNÉ ANEB KDY VÁM STÁT ZAPLATÍ ZA ŠKOLKU

Školkovné je sleva na dani, ve které uplatňujete jako slevu na dani zaplacené náklady na umístění dítěte v předškolním zařízení. Je jasně definováno, co stát považuje za tyto náklady, v jakých předškolních zařízení musí být dítě umístěno, aby bylo možno slevu uplatnit, i to jaká je maximální výše slevy.

ŠKOLKOVNÉ JE SLEVA NA DANI

 • Jak velká je to sleva:16 200 Kč za rok 2022, nelze uplatnit měsíčně.
 • Kdo má nárok: jeden z rodičů dítěte, které navštěvuje zákonem určená předškolní zařízení.
 • Jak uplatnit: v daňovém přiznání, nebo u zaměstnavatele v ročním zúčtování daně.
 • Kdy uplatnit: jednou za rok při daňovém přiznání (do 1. dubna, do 1. května elektronicky), u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně (do 15. února).
 • Může přinést daňovou vratku: ANO.
 • Může přinést daňový bonus: NE.

 JAK VYSOKÉ JE ŠKOLKOVNÉ?

Letos opět minimální mzda vzrostla. V roce 2022 je ve výši 16 200 Kč, což je výše školkovného, které budete moci uplatnit v daňovém přiznání, nebo v ročním zúčtování daně za rok 2022. To se bude odevzdávat až za rok, v prvním čtvrtletí roku 2023.

KDY MI PROPLATÍ ŠKOLKOVNÉ

Školkovné je sleva, kterou můžete uplatnit pouze jednou ročně. Tuto slevu nemůžete uplatnit při výplatě každoměsíční čisté mzdy. Školkovné je tak slevou, kterou můžete uplatnit pouze vcelku za celý předchozí rok:

 • zaměstnanci uplatňují slevu do 15. února v ročním zúčtování daně zaměstnavatelem,
 • slevu je možné samozřejmě uplatit v daňovém přiznání, podání do 1. dubna/1. května elektronicky.

CO VŠECHNO JE MOŽNÉ PROPLATIT V RÁMCI SLEVY ŠKOLKOVNÉ

V rámci slevy školkovné je možné odečíst z daní pouze náklady vynaložené na pobyt dítěte v předškolním zařízení. Do této daňové slevy není možné započítat například stravné nebo náklady na výlety a další aktivity. Školkovné se vztahuje pouze na náklady za pobyt dítěte ve školce, tzv. školné, a ne na další náklady spojené s pobytem dítěte v zařízení.

Stát také omezuje zařízení, u kterých školkovné proplácí. Mezi školky, kde můžete uplatnit školkovné patří:

 • státní, soukromé a firemní školky dle školského zákona,
 • zařízení podobného charakteru v zahraničí,
 • dětské skupiny,
 • podobná zařízení, která podnikají na základě živnostenského zákona.

 Školkovné tak nemůžete uplatnit například na soukromé hlídání dítěte, na hlídání v koutcích a dalších zařízeních například v obchodních centrech, na lesní školky nebo při umístění dítěte v neregistrované dětské skupině.

Jak se sleva uplatňuje?

Školkovné jako slevu na dani může použít pouze jeden z rodičů. Nárok na tuto slevu musí při nárokování dokázat dokladem o zaplacených platbách. Potvrzení pro nárok na slevu získáte ve své školce, která vydává tato potvrzení vždy na začátku každého roku. Musíte si o něj ale zažádat, většina školek nevydává potvrzení automaticky.

Slevu můžete uplatnit na všechny své děti, které chodí do školky, platí jen omezení, že na jedno dítě můžete vykázat slevu maximálně 15 200 Kč ročně (až 16 200 Kč příští rok). Použití slevy není vázané na nic jiného, je ovšem mít třeba dostatečné příjmy, aby vám mohla být sleva odečtena od vypočtené daně z příjmu.

Slevu používá vždy jeden z rodičů, za určitých podmínek ale platí, že slevu můžou uplatnit i prarodiče nebo jiní opatrovníci dítěte. A to, pokud je dítě v péči nahrazující péči rodičů a pokud žije s opatrovníkem ve společné domácnosti.

Sleva se uplatňuje v ročním zúčtování v části sleva na dani a v daňovém přiznáním k příjmu fyzických osob na řádku 69a sleva za umístění dítěte. K vyplněnému daňovému přiznání a k podepsanému ročnímu zúčtování je pak nutno doložit veškerá potvrzení o zaplacených nákladech.

Školkovné a daňové zvýhodnění na děti

 • Školkovné je sleva na dani, kterou uplatňuje pouze jeden z rodičů a pouze jednou za rok. Sleva nemůže přinést daňový bonus, pouze snižuje vypočtenou daň z příjmu, může ale přinést daňovou vratku.

-> Co je to daňová vratka a kdy se vrací daně?

 • Daňové zvýhodnění na dítě je sleva na dani, kterou uplatňuje opět pouze jeden z rodičů. Může ji ale uplatnit každý měsíc a navíc tato sleva může přinést tzv. daňový bonus.

-> Co je to daňové zvýhodnění na děti?

Pokud jde o počítání daně z příjmu, tak prakticky to probíhá takto. V první řadě se spočte celkový roční příjem, mzda u zaměstnanců, OSVČ zase spočítají čisté příjmy (tedy příjmy mínus náklady). Poté se použijí daňové odpočty, tedy položky nezdanitelné části daně. Poté se vypočte daň z příjmu a použijí se veškeré daňové slevy, jako je sleva na poplatníka nebo právě školkovné. Teprve poté se využije daňové zvýhodnění na dítě, které může případně přinést i daňový bonus, tedy že stát vám vyplatí více peněz, než kolik odpovídá vaší roční dani z příjmu.

Zdroj: https://vimjakna.cz/dane/skolkovne/

Tereza Netíková, ředitelka

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Aktuality

Fotografie

obrázek
Aktuální fotografie naleznete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2022ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign